O nás

Sdružení výrobců hasicích přístrojů pořádá základní a obnovovací kurzy pro osoby provádějící kontroly hasicích přístrojů v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Absolvent školení získá oprávnění a certifikát k provádění kontrol hasicích přístrojů.

Další naší činností je následná kontrola kvality provedené práce oprávněných (proškolených) osob. (provádí se na požádání vlastníka hasicích přístrojů, a je ZDARMA)


členové Sdružení výrobců hasicích přístrojů

HASTEX & HASPR s.r.o. - Srch - Pardubice   vlajka
TEPOSTOP spol.   s   r.o. - Přelouč   vlajka
KODRETA ŠTEFANOV s.r.o. - Štefanov   vlajka
PYROKONTROL s.r.o. - Bratislava  vlajka