Informace a ceny k nabízeným kurzům

Cena výcvikových kurzů:

Základní výcvikový kurz - 15.650,- Kč

Obnovovací výcvikový kurz - 5.900,- Kč

- Sdružení není plátcem DPH

Výcvikové kurzy se konají v Srchu 229 u Starého Hradiště (okres Pardubice) v sídle společnosti Hastex & Haspr s.r.o. – učebna 1. patro.
V případě většího počtu zájemců o školení z jedné lokality je možné uskutečnit výcvikový kurz na dohodnutém místě (min. 10 účastníků).
Sdružení výrobců hasicích přístrojů si vyhrazuje právo možnosti změn termínů výcvikových kurzů, o čemž bude v dostatečném předstihu případné zájemce informovat.