Obnovovací výcvikové kurzy kontrolorů HP

Určeno pro: Kontrolory hasicích přístrojů
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin během 2 dnů
Místo konání: Srch u Starého Hradiště
Cena: 5.900,- Kč
Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.
Soubor PDF - Certifikace

Program: V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií:

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2

Termíny a možnost objednání na termíny:

23.09.2019 - 24.09.2019 - Srch u Starého Hradiště
14.10.2019 - 15.10.2019 - Srch u Starého Hradiště
04.11.2019 - 05.11.2019 - Srch u Starého Hradiště
12.11.2019 - 13.11.2019 - Praha 9, ulice Kolčavka 5
09.12.2019 - 10.12.2019 - Srch u Starého Hradiště