Obnovovací výcvikové kurzy kontrolorů HP

Určeno pro: Kontrolory hasicích přístrojů
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin během 2 dnů
Místo konání: Srch u Starého Hradiště
Cena: 5.900,- Kč
Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.
Soubor PDF - Certifikace

Program: V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií:

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2

Termíny a možnost objednání na termíny:

04.11.2019 - 05.11.2019 - Srch u Starého Hradiště
12.11.2019 - 13.11.2019 - Praha 9, ulice Kolčavka 5
09.12.2019 - 10.12.2019 - Srch u Starého Hradiště

10.02.2020 - 11.02.2020 - Srch u Starého Hradiště
24.02.2020 - 25.02.2020 - Srch u Starého Hradiště
16.03.2020 - 17.03.2020 - Srch u Starého Hradiště
07.04.2020 - 08.04.2020 - Praha 9, ulice Kolčavka 5
11.05.2020 - 12.05.2020 - Srch u Starého Hradiště
08.06.2020 - 09.06.2020 - Srch u Starého Hradiště
07.09.2020 - 08.09.2020 - Srch u Starého Hradiště
22.09.2020 - 23.09.2020 - Praha 9, ulice Kolčavka 5
19.10.2020 - 20.10.2020 - Srch u Starého Hradiště
09.11.2020 - 10.11.2020 - Srch u Starého Hradiště
07.12.2020 - 08.12.2020- Srch u Starého Hradiště