Základní výcvikové kurzy kontrolorů HP

Určeno pro: Nové kontrolory hasicích přístrojů
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin během 5 dnů
Místo konání: Srch u Starého Hradiště
Cena: 15.650,- Kč
Zahájení kurzu je vždy v pondělí v 10,00 hodin.
Soubor PDF - Certifikace

Program: V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií:

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2

Termíny a možnost objednání na termíny:

25.11.2019 - 29.11.2019 - Srch u Starého Hradiště

27.01.2020 - 31.01.2020 - Srch u Starého Hradiště
18.05.2020 - 22.05.2020 - Srch u Starého Hradiště
14.09.2020 - 18.09.2020 - Srch u Starého Hradiště
23.11.2020 - 27.11.2020 - Srch u Starého Hradiště