Informace a aktuální kurzy

Sdružení výrobců hasicích přístrojů není plátcem DPH.

Výcvikové kurzy se konají v Srchu 229 u Starého Hradiště (okres Pardubice) v sídle společnosti Hastex & Haspr s.r.o. – učebna 1. patro.
V případě většího počtu zájemců o školení z jedné lokality je možné uskutečnit výcvikový kurz na dohodnutém místě (min. 10 účastníků).
Sdružení výrobců hasicích přístrojů si vyhrazuje právo možnosti změn termínů výcvikových kurzů, o čemž bude v dostatečném předstihu případné zájemce informovat.

Základní výcvikové kurzy kontrolorů HP

Určeno pro: Nové kontrolory hasicích přístrojů
Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin během 5 dnů
Místo konání: Srch u Starého Hradiště
Cena: 15.650,- Kč
Zahájení kurzu je vždy v pondělí v 10,00 hodin.

Program: V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát dle ČSN ISO 11 602 – 2 na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií:

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2

Termíny a možnost objednání na termíny:

pro rok 2020:
23.11.2020 – 27.11.2020 – Pardubice – Srch

pro rok 2021:
08.02.2021 – 12.02.2021 – Pardubice – Srch
31.05.2021 – 04.06.2021 – Pardubice – Srch
06.09.2021 – 10.09.2021 – Pardubice – Srch
22.11.2021 – 26.11.2021 – Pardubice – Srch

Obnovovací výcvikové kurzy kontrolorů HP

Určeno pro: Kontrolory hasicích přístrojů
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin během 2 dnů
Místo konání: Srch u Starého Hradiště
Cena: 5.900,- Kč
Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.

Program: V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát dle ČSN ISO 11 602 – 2 na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií:

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2

Termíny a možnost objednání na termíny:

pro rok 2020:
19.10.2020 – 20.10.2020 – Pardubice – Srch
09.11.2020 – 10.11.2020 – Pardubice – Srch
07.12.2020 – 08.12.2020- Pardubice – Srch

pro rok 2021:
18.01.2021 – 19.01.2021 – Pardubice – Srch
22.02.2021 – 23.02.2021 – Pardubice – Srch
15.03.2021 – 16.03.2021- Pardubice – Srch
20.04.2021 – 21.04.2021- Praha – PYROSERVIS a.s.
10.05.2021 – 11.05.2021- Pardubice – Srch
24.05.2021 – 25.05.2021- Pardubice – Srch
14.06.2021 – 15.06.2021- Pardubice – Srch
13.09.2021 – 14.09.2021- Pardubice – Srch
21.09.2021 – 22.09.2021- Praha – PYROSERVIS a.s.
11.10.2021 – 12.10.2021- Pardubice – Srch
08.11.2021 – 09.11.2021- Pardubice – Srch
06.12.2021 – 07.12.2021- Pardubice – Srch