O nás

Sdružení výrobců hasicích přístrojů pořádá základní a obnovovací kurzy pro osoby provádějící kontroly hasicích přístrojů v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Absolvent školení získá oprávnění a certifikát k provádění kontrol hasicích přístrojů.

členové Sdružení výrobců hasicích přístrojů

HASTEX & HASPR s.r.o. – Srch – Pardubice
TEPOSTOP s.r.o.
– Přelouč

KODRETA ŠTEFANOV s.r.o. – Štefanov
PYROKONTROL s.r.o.
– Bratislava