Základní výcvikové kurzy kontrolorů HP


Určeno pro: nové kontrolory hasicích přístrojů

Rozsah kurzu : 40 vyučovacích hodin během 5 dnů

Místo konání: Srch 229, Srch u Pardubic

Cena : 15.650,- Kč vč. DPH (nejsme plátci DPH)

V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV 4R č 246/2001 Sb.

Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát dle ČSN ISO 11 602 - 2 na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií.

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přisadami nebo pěna

Kategorie 2: hasicí ppřístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo

Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přisadami nebo pěna

Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek

Kategorie 5: hasicí přístroje CO2


Cena: 15650 Kč
Datum: Čas: Místo:
11. 9. 2023 - 15. 9. 2023 10:00 Srch u Starého Hradiště
27. 11. 2023 - 1. 12. 2023 10:00 Srch u Starého Hradiště