Základní výcvikové kurzy kontrolorů HP

Sdružení výrobců hasicích přístrojů

Nabízí výcvikové kurzy pro kontrolory hasicích přístrojů

Objednat kurz!

Kunětická hora - dominanta kraje

Výcvikové kurzy

Nabízíme profesní vzdělání

Lektoři

Lidé s praxí a zkušeností

Zaměření

Výcvikové kurzy kontrolorů HP

SVHP

O naší společnosti

SVHP

Sdružení výrobců hasicích přístrojů pořádá základní a obnovovací kurzy pro osoby provádějící kontroly hasicích přístrojů v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Absolvent školení získá oprávnění a certifikát k provádění kontrol hasicích přístrojů.