Výcvikové kurzy

Sdružení výrobců hasicích přístrojů není plátcem DPH.

Výcvikové kurzy se konají v Srchu 229 u Starého Hradiště (okres Pardubice) v sídle společnosti Hastex & Haspr s.r.o. — učebna 1. patro.
V případě většího počtu zájemců o školení z jedné lokality je možné uskutečnit výcvikový kurz na dohodnutém místě (min. 10 účastníků).
Sdružení výrobců hasicích přístrojů si vyhrazuje právo možnosti změn termínů výcvikových kurzů, o čemž bude v dostatečném předstihu případné zájemce informovat.