Sdružení výrobců hasicích přístrojůSVHP

Sdružení výrobců hasicích přístrojů pořádá základní a obnovovací kurzy pro osoby provádějící kontroly hasicích přístrojů v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Absolvent školení získá oprávnění a certifikát k provádění kontrol hasicích přístrojů.

Naši členové