Obnovovací výcvikové kurzy kontrolorů HP


Určeno pro: kontrolory hasicích přístrojů

Rozsah kurzu : 16 vyučovacích hodin během 2 dnů

Místo konání: Srch 229, Srch u Pardubic

 Cena : 5.900,- Kč vč. DPH (nejsme plátci DPH)

V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV 4R č 246/2001 Sb.

Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát dle ČSN ISO 11 602 - 2 na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií.

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přisadami nebo pěna

Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo

Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přisadami nebo pěna

Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek

Kategorie 5: hasicí přístroje CO2


Cena: 5900 Kč
Datum: Čas: Místo:
17. 6. 2024 - 18. 6. 2024 09:00 Srch u Starého Hradiště
23. 9. 2024 - 24. 9. 2024 09:00 Srch u Starého Hradiště
14. 10. 2024 - 15. 10. 2024 09:00 Srch u Starého Hradiště
4. 11. 2024 - 5. 11. 2024 09:00 Srch u Starého Hradiště
2. 12. 2024 - 3. 12. 2024 09:00 Srch u Starého Hradiště